قوانین برگشت محصول

مشتریان عزیز در نظر داشته باشند که برگشت محصول در صورتی ممکن است که :

  • 1 - محصول تحویل شده به مشتری با محصول انتخاب شده در فروشگاه دست دوچ مطابقت نداشته باشد .
  • 2 - محصول خریداری شده دارای دوخت نامناسب باشد .