Latest Blogs

سوزن دوزی و تاریخچه آن

سـوزن دوزی  یکی از صنایع دستی و هنرهای ایرانیاست که در استان سیستان و بلوچستان و بعضی از مناطق دیگر ایران انجام می‌گیرد. طرح‌های سوزن‌دوزی‌ها بیشتر از...

بیشتر بخوانید

Showing 1 - 2 of 2 items